Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en bränsle- och värmeklausul för en lokal.

En bränsle- och värmeklausul innebär att uppvärmningspriset justeras i förhållande till ett index inom ett visst löpande tidsintervall.

DokuMera har utarbetat en mall för dig som vill införa en bränsle- och värmeklausul i ett hyresavtal gällande lokal. Index som avses i denna klausul är Statistiska centralbyråns oljeprisindex för eldningsolja och är avsett att uppdateras årligen.

Indexklausulen är klart och tydligt strukturerad på ett sätt som gör det enkelt att anpassa den efter speciella behov, t.ex. ändringar av intervallet för justering till indexet eller ändring av index.

Specifikation

  • Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2024
  • 3537
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider