Borgen för rättegångskostnader (utländsk kärande) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett borgensåtagande för rättegångskostnader (utländsk kärande).

En utländsk medborgare som inte har hemvist inom EU eller en utländsk juridisk person med säte utanför EU behöver ställa säkerhet för de rättegångskostnader som kan uppstå när talan väcks mot en svensk medborgare, en person som har hemvist i Sverige eller mot en svensk juridisk person. Detta under förutsättning att talan väcks vid en svensk domstol. Enligt lagen om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ska domstolen avvisa kärandens talan om sådan säkerhet inte har ställts. En förutsättning för detta är emellertid att svaranden har krävt att sådan säkerhet ska ställas.

DokuMeras mall hjälper dig att ställa den säkerhet som krävs enligt lagen. Mallen är en borgensförbindelse där en bank förbinder sig att betala rättegångskostnaderna, dock till ett visst maxbelopp.

Specifikation

  • Borgen för rättegångskostnader (utländsk kärande) 2024
  • 4200
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider