Bolagsordning privat röstvärde 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en bolagsordning i ett privat aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag.

Bolagsordningen stadgar bl.a. två aktieslag, skillnad i röstvärde för de två aktieslagen, lika företrädesrätt vid emissioner för de två aktieslagen och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Mallen innehåller därtill tre klausuler avseende hembudsskyldighet vid aktieförvärv, förköpsrätt vid aktieöverlåtelse och samtycke vid aktieöverlåtelse. Den här typen av klausuler används i regel när antalet aktieägare är få.

Mallen innehåller de lagstadgade och grundläggande krav som ställs på en bolagsordning. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

Specifikation

  • Bolagsordning privat röstvärde 2024
  • 479
  • 1,43
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider