Bodelning - Upplösning av samboförhållande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett bodelningsavtal på grund av upplöst samboförhållande.

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen delas mellan parterna, om någon av dem begär det. Detta kallas för bodelning. Utgångspunkten är att samboegendomen ska delas lika mellan parterna.

Med hjälp av ett bodelningsavtal framgår det tydligt hur parterna har fördelat samboegendomen mellan sig. Bodelningsavtalet fungerar därför som ett bevis på att en bodelning har genomförts, vilket minskar risken för att en framtida tvist om det tidigare bohaget ska uppstå.

Specifikation

  • Bodelning - Upplösning av samboförhållande 2024
  • 1291
  • 1,39
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider