Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en bilaga till det personuppgiftsbiträdesavtal som den personuppgiftsansvarige har upprättat med personuppgiftsbiträdet.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal när någon annan ska behandla personuppgifter för dennes räkning. Utöver själva avtalet är det viktigt att i en bilaga specificera vilka personuppgifter som personuppgiftsbiträdet ska behandla för den personuppgiftsansvariges räkning. Du kan med fördel använda denna mall när du närmare ska specificera personuppgiftsbiträdets skyldigheter.

Ta även del av DokuMeras mall i form av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Mallarna är avsedda att användas tillsammans.

Specifikation

  • Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2024
  • 4849
  • 1,17
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider