Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en första betalningspåminnelse till kund avseende utebliven betalning på engelska (payment reminder).

Betalningspåminnelse skickas ut när betalning från kund inte inkommit i tid. För denna påminnelse kan borgenären ta ut en påminnelseavgift som ska täcka de administrativa kostnaderna för påminnelsen. För att borgenären ska ha rätt att ta ut påminnelseavgift måste detta ha avtalats senast vid skuldens uppkomst.

Denna mall är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2024
  • 4250
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider