Betalningsuppmaning jml 2 kap 9 _ konkurslagen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en betalningsuppmaning enligt 2 kap. 9 § första stycket första punkten konkurslagen.

Om en person är på obestånd, dvs. saknar långsiktig betalningsförmåga, ska denne begäras i konkurs. En person antas vara på obestånd om denne inte betalar en förfallen skuld senast en vecka efter det att borgenären har skickat en betalningsuppmaning. Det är en uppmaning till gäldenären att betala. Om skulden inte betalas inom en vecka kan borgenären inom tre veckor begära att gäldenären ska försättas i konkurs.

Dokumentmallen består av en färdig betalningsuppmaning som upprättats i enlighet med de lagstadgade kraven för en sådan uppmaning.

Specifikation

  • Betalningsuppmaning jml 2 kap 9 _ konkurslagen 2024
  • 4165
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider