Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett besked om vägrat samtycke av aktieöverlåtelse.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av ett samtyckesförbehåll ska före överlåtelsen ansöka om samtycke för detta hos bolagets styrelse. Om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare för det fall samtycke vägras ska detta anges i ansökan. I sådana fall ska överlåtaren samtidigt ange samtliga villkor för överlåtelsen, 4 kap. 11 § ABL. Styrelsen är enligt 4 kap. 12 § ABL skyldig att ange skälen för sitt beslut.

Mallen låter dig enkelt upprätta ett besked om vägrat samtycke. Mallen innehåller även förslag på vad som ska gälla för det fall samtycke vägras av bolaget, dvs. att annan förvärvare ska anvisas av bolaget. Mallen kan enkelt fyllas i för att omgående kunna användas som besked.

Specifikation

  • Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2024
  • 3655
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider