Besked om Pensionsavgång 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett besked om en anställnings upphörande med anledning av att den anställde uppnått pensionsålder.

Arbetsgivaren kan välja att avsluta anställningen i samband med att arbetstagaren fyller 67 år (67-årsregeln). Regeln hindrar dock inte att arbetstagaren arbetar kvar efter att denne uppnått pensionsåldern om båda parter önskar det. Väljer arbetstagaren att arbeta kvar efter 67 års ålder har denne bara ett begränsat anställningsskydd.

Specifikation

  • Besked om Pensionsavgång 2024
  • 4531
  • 1,27
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider