Besked om anställnings upphörande pga hel sjukersättning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ge en anställd besked om att anställningen upphör på grund av att denne har beviljats hel sjukersättning under en icke tidsbegränsad period.

Som arbetsgivare har du rätt att avsluta en anställning då den anställde beviljats hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad (tidigare förtidspension). Anställningen upphör i och med att den anställde får ett skriftligt besked därom, dvs. utan uppsägningstid.

Denna mall består av ett meddelande om att den anställde underrättas om att dennes anställning upphör på grund av att denne har beviljats sjukersättning utan tidsbegränsning. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

Specifikation

  • Besked om anställnings upphörande pga hel sjukersättning 2024
  • 4475
  • 1,26
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider