Besiktningsutlåtande entreprenad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett besiktningsutlåtande avseende en entreprenad.

En besiktning syftar till att kontrollera att entreprenaden är genomförd i enlighet med kontraktet och och övriga krav. Som byggherre är det av flera skäl viktigt att säkerställa att entreprenaden håller god kvalitet och att avtalets uppfylls. Genom entreprenadbesiktningen kan eventuella fel och brister åtgärdas i tid och ansvaret hamnar på rätt part.

Med hjälp av denna mall kan du enkelt upprätta ett besiktningsutlåtande gällande den entreprenad som utförts.

Specifikation

  • Besiktningsutlåtande entreprenad 2024
  • 5402
  • 1,13
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider