Bemyndigande för emission av avskiljbara teckningsoptioner 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett bemyndigande för emission av avskiljbara teckningsoptioner.

Bolagsstämman är ett bolags högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Det är stämman som ytterst beslutar om bolaget ska företa en emission. Emellertid är det styrelsen eller person som kontaktar styrelsen som lägger fram förslaget om emission.

Mallen består av ett förslag från styrelsen till bolagsstämman om att styrelsen ska bemyndigas att företa en emission av avskiljbara teckningsoptioner för ett lån. På detta sätt kan ett bolag bredda ägarbasen samtidigt som det får en kapitalförstärkning.

Specifikation

  • Bemyndigande för emission av avskiljbara teckningsoptioner 2024
  • 3788
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider