Bekräftelse på mottagande av testamente (Förbehåll för laglott) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att bekräfta mottagandet av ett testamente med förbehåll för laglott.

Skyddet för laglotten (hälften av arvslotten) upprätthålls inte automatiskt. Om testatorn genom testamentet tillskrivit en bröstarvinge mindre än dennes laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.

Mallen är avsedd att sändas till testamentstagaren som en bekräftelse på att en kopia på testamentet har mottagits och att anspråk på laglotten görs. Anspråk på laglotten måste göras inom sex månader från det att testamentet mottagits.

Specifikation

  • Bekräftelse på mottagande av testamente (Förbehåll för laglott) 2024
  • 3296
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider