Begäran om utfärdande av nytt skuldebrev 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att begära att ett nytt skuldebrev utfärdas.

För att en borgenär ska kunna kräva betalning krävs uppvisande av det skuldebrev på vilket han eller hon grundar sin fordran. Om det kan det antas att skuldebrevet har förstörts eller kommit bort kan det dödas på begäran av den som förlorat handlingen. En skriftlig ansökan om detta ska skickas till Kronofogdemyndigheten.

Om ett skuldebrev har dödats utgör den omständigheten inget hinder för sökanden att göra gällande den rätt, som han hade kunnat grunda på skuldebrevet. Den sökande kan i sådana fall begära att ett nytt skuldebrev utfärdas.

Denna mall består av ett meddelande om en begäran om att få ut ett nytt skuldebrev efter att ett tidigare skuldebrev har dödats. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

Specifikation

  • Begäran om utfärdande av nytt skuldebrev 2024
  • 4086
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider