Begäran om utfärdande av nya aktiebrev 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att begära ett utfärdande av nya aktiebrev.

Enligt 6 kap. 6 § ABL får ett aktiebrev endast bytas ut om det kommit bort och har dödats enligt lagen om dödande av förkommen handling. I det nya aktiebrevet ska anges att det ersätter tidigare utfärdat aktiebrev. Det nya aktiebrevet ska omfatta samma nummer som det gamla.

Dokumentet som DokuMera har utformat hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta en sådan begäran. Observera att denna begäran om utfärdande av nya aktiebrev förutsätter att det förlorade aktiebrevet dödats genom beslut av Bolagsverket.

Specifikation

  • Begäran om utfärdande av nya aktiebrev 2024
  • 3632
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider