Begäran om samtycke (vårdnadshavare) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som vårdnadshavare att lämna ditt samtycke för behandling av personuppgifter avseende ditt barn.

Enligt dataskyddsförordningen förtjänar barns personuppgifter särskilt skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, följder och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Sådant särskilt skydd bör i synnerhet gälla användningen av barns personuppgifter i marknadsföringssyfte eller för att skapa personlighets- eller användarprofiler samt insamling av personuppgifter med avseende på barn när tjänster som erbjuds direkt till barn utnyttjas.

Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn ska behandling av personuppgifter vara tillåten med stöd av barnets samtycke, om barnet är minst 13 år. Om barnet är under 13 år, ska sådan behandling vara tillåten endast om samtycke ges eller godkänns av den som har föräldraansvar för barnet.

Denna mall kan användas när en förälder ska ge sitt samtycke till sitt barns användning av en applikation, hemsida eller annan digital tjänst, om barnet är under 13 år. Mallen kan också användas i skol- och utbildningsverksamhet där utbildningsanordnaren behöver inhämta samtycke från barnets föräldrar. Oavsett användningsområde är det viktigt att noggrant ange vad samtycket avser och de ändamål som personuppgifterna ska användas för. Glöm inte att informera om att samtycket kan återkallas.

Specifikation

  • Begäran om samtycke (vårdnadshavare) 2024
  • 5033
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider