Begäran om överlämnande till tingsrätt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran om överlämnande till tingsrätt.

Om svaranden bestrider en ansökan om betalningsföreläggande, dvs. inte godtar en ansökan om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning, kommer Kronofogdemyndigheten inte att meddela något utslag i målet. Sökanden har då möjlighet att begära att målet ska överlämnas till tingsrätten.

Begäran om överlämnande till tingsrätten måste inkomma till Kronofogdemyndigheten inom fyra veckor från den dag underrättelsen sändes till sökanden. Om detta inte sker i rätt tid kommer Kronofogdemyndigheten att avskriva målet.

Specifikation

  • Begäran om överlämnande till tingsrätt 2024
  • 4183
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider