Balanspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en balanspolicy för din verksamhet.

Det är fler arbetande kvinnor och familjer där båda vuxna arbetar på arbetsmarknaden idag. Kraven har ökat eftersom det finns ett ansvar såväl mot arbetsgivaren som familjen som kan vara stressigt att hantera. Det finns undersökningar som har analyserat vilka konsekvenser konflikter mellan arbete och familjeliv kan leda till för anställda. Resultaten visar att de negativa konsekvenserna för de anställda hänger samman med en försämrad hälsa, påfrestningar och ett missnöje med arbetet och livet i största allmänhet.

Med hjälp av den här policyn kan du beskriva vilka åtgärder som vidtas i din verksamhet för att de anställda ska uppnå en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.

Specifikation

  • Balanspolicy 2024
  • 4853
  • 1,18
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider