Avvikelserapport entreprenad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en avvikelserapport avseende en entreprenad.

En avvikelserapport används för att specifikt beskriva en händelse som skett i ett projekt eller inom en organisation och som avvikit från en ursprunglig plan. I rapporten är det möjligt att rapportera om avvikande händelser, såsom vad som inträffat, hur den uppstått och hur den hanterats liksom hur den ska hanteras. Det går även att ange vem som är ansvarig för att hantera avvikelsen, vilken eventuell påverkan avvikelsen har samt hur uppföljning ska gå till.

DokuMeras mall hjälper dig att upprätta en avvikelserapport avseende en entreprenad.

Specifikation

  • Avvikelserapport entreprenad 2024
  • 5401
  • 1,13
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider