Avtal om underhåll (Till barn - Engångsbelopp) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om underhåll till barn med ett engångsbelopp.

När ett barn bor tillsammans med bara en förälder är den andra föräldern skyldig att betala underhållsbidrag till barnet. En förälders skyldighet att betala underhållsbidrag bestäms genom dom eller avtal. Om en bidragsskyldig inte betalar ut bidraget kan rätten ålägga denne att fullgöra sin underhållsskyldighet. Ett avtal om underhållsbidrag kan ingås redan innan barnets födelse.

Föräldrarnas ekonomiska ansvar upphör som regel när barnet fyller 18 år. Om barnet efter 18 års ålder går i grundskola, gymnasiet eller därmed jämförlig utbildning är föräldrarna underhållsskyldiga tills denne fyllt 21 år eller avslutat sin utbildning.

Ett avtal om underhållsbidrag som ska betalas ut med ett engångsbelopp måste vara skriftligt och bevittnat av två personer. Om barnet är under arton år måste avtalet också vara godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet eller barnets vårdnadshavare är varaktigt bosatt. Om ingen av dem är varaktigt bosatt i Sverige måste avtalet godkännas av socialnämnden i Stockholm.

Om barnet är under arton år betalas engångsbeloppet ut till socialnämnden.

Specifikation

  • Avtal om underhåll (Till barn - Engångsbelopp) 2024
  • 3344
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider