Avtal om överlåtelse av inkråm 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av inkråm inklusive övertagande av skulder och fastighet.

Vid en inkråmsaffär eller överlåtelse av inkråm säljs vanligtvis bara företagets inkråm, det vill säga själva verksamheten, och säljaren kan därmed behålla merparten av firmans aktier, samt företagets namn (firma) och organisationsnummer. Inkråmsaffär är den vanligaste sorten av företagsöverlåtelse och normalt står det säljande bolaget kvar som gäldenär till skulder och part i eventuellt gällande avtal. Överlåtelse av inkråm kan dock även innefatta övertagande av skulder och fastighet och då måste bland annat en ny lagfartsavgift betalas.

Specifikation

  • Avtal om överlåtelse av inkråm 2024
  • 4003
  • 1,33
  • 15
  • docx
1 195 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider