Avtal om korttidspermittering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om korttidspermittering.

Om du som arbetsgivare avser att korttidspermittera din personal måste du antingen ha stöd för det i ett kollektivavtal som du är bunden av eller ingå en överenskommelse med minst 70 % av dina anställda. Den här mallen hjälper dig att ingå en sådan överenskommelse.

Av avtalet ska det framgå vilka anställda som omfattas av avtalet samt vilken reducering av arbetstid som kommer i fråga. Ta gärna del av DokuMeras mall Checklista permittering (ID 5186) så att du förstår vad som gäller.

Tänk på att avtalet ska ingås med minst 70 % av de anställda. Antingen upprättar du ett avtal med var och en av medarbetarna eller så låter du samtliga skriva under ett och samma dokument. Detta avgör du som arbetsgivare.

Specifikation

  • Avtal om korttidspermittering 2024
  • 5187
  • 1,15
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider