Avtal om konsulttjänster (Utveckling av produkt) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om konsulttjänster gällande utveckling av en produkt.

En konsult är en ekonomisk, juridisk, medicinsk, teknisk eller annan specialist som anlitas av företag, organisationer eller privatpersoner för råd eller tidsbegränsade uppdrag. Konsulter kan vara egna företagare, solokonsulter, eller anställda av ett konsultföretag. De som är anställda på företag kan antingen jobba i ett team med flera konsulter eller på egen hand komma ut och jobba hos kunden i likhet med en vanlig anställd.

Parternas avtal avgör vilken omfattning tjänsten ska ha och vad konsulten är skyldig att göra. Det är därför av vikt att avtalet utformas med den specifika tjänstetypen i åtanke. Ta hjälp av DokuMeras mall så är det mesta av jobbet redan gjort.

Specifikation

  • Avtal om konsulttjänster (Utveckling av produkt) 2024
  • 4034
  • 1,25
  • 12
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider