Avtal om förmånsbil 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som är chef att upprätta ett avtal om förmånsbil mellan företaget och en anställd.

En förmånsbil ägs eller leasas av företaget som i sin tur låter en anställd nyttja bilen. Skillnaden mellan en förmånsbil och en tjänstebil är att tjänstebilen enbart används i tjänsten medan förmånsbilen får nyttjas även för privat bruk.

Mallen Avtal om förmånsbil reglerar punkter såsom extrautrustning, vårdplikt och kvittningsrätt. Mallen är enkel att anpassa utifrån ditt företags behov och du väljer själv om du vill använda avtalet i sin helhet eller om du vill lägga till och ta bort text.

Specifikation

  • Avtal om förmånsbil 2024
  • 4541
  • 1,27
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider