Avtal gällande enkelt bolag (projektsamarbete) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal gällande enkelt bolag (projektsamarbete).

Ett enkelt bolag uppkommer när två eller flera fysiska eller juridiska personer avtalar (muntligt eller skriftligt) om att tillsammans driva ett visst företag eller en viss verksamhet som inte är ett handelsbolag. Varje bolagsman är alltså själv ansvarig för de avtal han eller hon slutit för bolagets räkning och de andra bolagsmännen är bara ansvariga om de också deltagit i avtalet.

Ett enkelt bolag är inte någon juridisk person och kan t.ex. inte äga saker, låna pengar eller bli stämt inför domstol. Förhållandet bolagsmännen emellan är i princip detsamma som för handelsbolag och regleras i lagen om handelsbolag och enkla bolag.

Specifikation

  • Avtal gällande enkelt bolag (projektsamarbete) 2024
  • 4147
  • 1,32
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider