Avsiktsförklaring samarbete Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en gemensam avsiktsförklaring gällande ett eventuellt samarbete på engelska (letter of intent).

En avsiktsförklaring upprättas ofta i syfte att i framtiden ingå ett avtal mellan parterna. Avsiktsförklaringen i sig är ingen förbindelse att ingå avtal utan syftar ofta till att utreda huruvida ett avtal ska komma till stånd eller ej.

Ta hjälp av DokuMeras mall när du ska upprätta en avsiktsförklaring gällande samarbete. Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Avsiktsförklaring samarbete Engelsk 2024
  • 5037
  • 1,17
  • 5
  • docx
1 795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider