Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en gemensam avsiktsförklaring från köparen och säljaren avseende en eventuell företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av aktier.

En avsiktsförklaring är i regel inte mer än moraliskt bindande. Avsiktsförklaringen är till för att låta köparen genomföra en närmare undersökning av bolaget medan det skyddas av sekretess i vissa avseenden om affären inte skulle fullföljas. Det är därvid mycket viktigt att avtalet klart och tydligt beskriver eventuella förpliktelser som åligger köpare och säljare till följd av detta avtal, t.ex. åtagande att köpa aktier och vad gäller sekretess efter företagsundersökning etc.

DokuMera har utformat denna avsiktsförklaring med ovanstående i åtanke vilket hjälper dig att förebygga att eventuella tvister angående avtalets innebörd uppstår.

Specifikation

  • Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse aktier 2024
  • 2069
  • 1,34
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider