Avropsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avropsavtal.

Ett avropsavtal är en form av köpeavtal där köparen under viss bestämd tid har rätt och vanligen också en skyldighet att hos säljaren vid olika tidpunkter under avtalstiden beställa, avropa, vissa delar av den bestämda kvantiteten i avropsavtalet. Ett avropsavtal benämns ibland som ramavtal, men kan också utgöra ett separat avtal till ramavtalet.

Ta hjälp av denna mall när du behöver upprätta ett avropsavtal. Mallen kan enkelt anpassas efter de omständigheter som gäller i just ditt fall.

Specifikation

  • Avropsavtal 2024
  • 5147
  • 1,15
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider