Avregistrering av teckningsoptioner 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för avregistrering av teckningsoptioner.

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier till en viss kurs under en viss tidsperiod. Avregistreringen av teckningsoptionerna innebär att dessa blir ogiltiga och därefter inte kan användas. När en teckningsoption utnyttjas, t.ex. när innehavaren tecknar aktier i ett bolag, ska teckningsoptionen därefter avregistreras. Avregistrering av teckningsoptioner ska göras hos Bolagsverket. Detta ombesörjer bolaget genom styrelsens försorg.

Denna mall består av ett färdigt meddelande, riktat till styrelsen, om makulering och avregistrering av teckningsoptionerna som sedan meddelas Bolagsverket.

Specifikation

  • Avregistrering av teckningsoptioner 2024
  • 3826
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider