Attestinstruktion 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en attestinstruktion för attesträtt inom företaget.

Attestering är att skriftligen intyga riktigheten av ett dokument. I många företag är det en rutinåtgärd att alla fakturor ska attesteras (godkännas) innan de betalas.

Attestinstruktionen beskriver på ett tydligt sätt hur företagets verkställande direktör har delegerat ansvar avseende den löpande förvaltningen av företaget.

Specifikation

  • Attestinstruktion 2024
  • 2646
  • 1,43
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider