Att sätta mål 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att sätta tydliga mål i samband med utvecklingssamtal med dina medarbetare.

Tydliga mål underlättar för medarbetaren att fokusera på rätt uppgifter under året. Som chef får du därigenom lättare att nå enhetens mål och du har ett bra underlag inför uppföljning i nästa utvecklingssamtal och successiva uppföljningar under året.

Denna mall består av ett informationsblad som informerar om vad du ska tänka på när du ska sätta mål i samband med utvecklingssamtal med dina medarbetare.

Specifikation

  • Att sätta mål 2024
  • 3189
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider