Att ge och ta emot återkoppling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef på ett strukturerat sätt genom arbetet med att ge och ta emot såväl positiv återkoppling som negativ återkoppling, både under ett utvecklingssamtal med en medarbetare och successivt under verksamhetsåret. DokuMeramallen kan även användas av medarbetare för att underlätta dialogen med såväl chef som medarbetare.

Återkoppling (feedback), är tillvaratagande och tillämpande av gjorda observationer och erfarenheter. För att kunna utvecklas och bli bättre på något är det viktigt att först veta vad som kan bli bättre och hur. Genom återkoppling får du kommentarer inte bara på ämnesinnehållet utan även på hur ämnesinnehållet kommunicerades.

Specifikation

  • Att ge och ta emot återkoppling 2024
  • 3188
  • 1,25
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider