Arvskifteshandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arvskifteshandling.

En arvskifteshandling är en privat handling mellan dödsbodelägare som reglerar hur arvet ska fördelas efter den avlidne. För att dödsboet ska upphöra att existera och arvingarna kunna disponera sitt arv krävs att en sådan handling upprättas skriftligen och undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

Ta hjälp av DokuMeras mall när du ska upprätta en arvskifteshandling. Mallen är enkel att fylla i och behöver inte skickas till någon myndighet för registrering.

Specifikation

  • Arvskifteshandling 2024
  • 4684
  • 1,19
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider