Arvsavstående 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett arvsavstående.

Den som är berättigad till arv har möjlighet att avstå från sin rätt, dvs. ett arvsavstående. Det är möjligt att avstå från hela arvet, en viss kvotdel av det eller ett bestämt belopp. Observera att vissa begränsningar i denna rätt kan gälla arvtagare som är berättigad till laglott.

En förutsättning för att en överlåtelse av arv ska anses som ett arvsavstående är att överlåtelsen (som ska ske utan ersättning) följer den legala arvsordningen. Det innebär att avståenet inte får vara riktat till annan än den avlidnes legala arvingar, vilka står närmast i tur till arv.

Arvsavståendet ska vara skriftligt och skickas in till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen efter den avlidne.

Specifikation

  • Arvsavstående 2024
  • 3295
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider