Arbetsmiljöplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsmiljöplan för en byggarbetsplats.

Det finns många arbetsmiljörisker när byggnads- och anläggningsarbeten utförs. Det beror bland annat på att förutsättningarna vid dessa arbeten skiljer sig mycket åt. Inte sällan bedrivs arbeten på olika ställen samtidigt på byggarbetsplatsen. Det är också vanligt förekommande att flera entreprenörer jobbar med projektet samtidigt. För att minska riskerna på byggarbetsplatsen ställer Arbetsmiljöverket krav på aktörerna i bygg- och anläggningsarbetet gemensamt upprättar en arbetsmiljöplan.

Varje arbete på en byggarbetsplats ska riskbedömas såväl enskilt som med hänsyn tagen till den övriga byggprocessen.

De riskbedömningar som du gör inom ramen för arbetsmiljöplanen underlättar mycket i det systematiska arbetsmiljöarbete som varje arbetsgivare är skyldig att bedriva.

Ta del av vår mall Arbetsmiljöplan för att uppfylla dina skyldigheter och för att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.

Specifikation

  • Arbetsmiljöplan 2024
  • 5061
  • 1,16
  • 15
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider