Arbetsgrupp korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera sammansättningen av den arbetsgrupp som ska leda och samordna företagets arbete med korrigerande åtgärder avseende produktsäkerhet.

Produktsäkerhetsarbetet är ett fortlöpande arbete där korrigerande åtgärder ibland måste genomföras med mycket kort varsel. En brist i företagets produkter kan innebära stora kostnader och förluster vid t.ex. produktionsstopp på grund av en brist i produktsäkerheten. Därför är det viktigt att ha klara rutiner och ansvariga personer för olika sorters fel eller brister som måste åtgärdas.

Denna mall består av en lista som är färdig att fylla i med arbetsgruppens medlemmars ansvarsområden, funktioner och kontaktuppgifter.

Specifikation

  • Arbetsgrupp korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2024
  • 2032
  • 1,39
  • 6
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider