Arbetsbeskrivning rektor förskola 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för rektorn på en förskola.

Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn ska benämnas på detta sätt. Benämningen ska förbehållas den som har en anställning som rektor. Tidigare gällde begreppet förskolechef, vilket nu har ersatts med begreppet rektor.

Enligt skollagen ska rektorn på en förskola bland annat leda och samordna det pedagogiska arbetet på en förskola. Rektor ansvarar för att leva upp till de krav och mål som ställs enligt de nationella styrdokumenten, vilka utgörs av skollagen, läroplanen för förskolan och Skolverkets allmänna råd. Arbetsbeskrivningen ger uttryck för många av de skyldigheter som rektorn har enligt de nationella styrdokumenten, men är enkel att komplettera med ytterligare skyldigheter.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning rektor förskola 2024
  • 5030
  • 1,16
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider