Arbetsbeskrivning försäljningschef 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för den person som är försäljningschef (säljansvarig) inom företaget.

Att upprätta en bra arbetsbeskrivning för varje tjänst är mycket viktigt för dig som arbetsgivare. Arbetsbeskrivningen har flera olika användningsområden. Med en välskriven arbetsbeskrivning skapar du större möjligheter för den anställde att prestera det du vill att han eller hon ska prestera samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Det är också något att mäta dessa prestationer mot och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal. Arbetsbeskrivningen hjälper dig även att nyanställa eller att rekrytera en ny person till en befintlig, vakant tjänst.

Denna arbetsbeskrivning avser försäljningschef. Med mallen får du mycket god hjälp att definiera exakt vad personen som är ansvarig för sälj har för uppgifter. På så vis skapar du möjligheten att ta del av fördelarna med en bra arbetsbeskrivning som angivits ovan.

DokuMera har även mallar för arbetsbeskrivning för andra tjänster.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning försäljningschef 2024
  • 4354
  • 1,28
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider