Arbetsbeskrivning ansvarig administration 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en arbetsbeskrivning (befattningsbeskrivning) för en anställd med administrationsansvar.

Det är viktigt att upprätta individuella arbetsbeskrivningar för varje tjänst inom organisationen. En arbetsbeskrivning har många olika användningsområden. Med hjälp av en arbetsbeskrivning skapar du större möjligheter för den anställde att prestera det du vill att han eller hon ska prestera samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Det är också något att mäta dessa prestationer mot och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal.

Arbetsbeskrivningen hjälper dig även att nyanställa eller att rekrytera en ny person till en befintlig, vakant tjänst. Administratör är ett väldigt vitt begrepp. Därför kan det vara extra viktigt att beskriva vad just ditt företags administratörstjänst inbegriper. Med mallen som DokuMera har tagit fram får du hjälp med att skapa en arbetsbeskrivning som gynnar både företaget och den anställde samtidigt som vissa potentiella konflikter förebyggs.

DokuMera har även en mall för dig som behöver en arbetsbeskrivning för personalansvarig.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning ansvarig administration 2024
  • 4353
  • 1,27
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider