Apportavtal - Lös egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett apportavtal beträffande lös egendom.

Genom apport kan ett bolag tillföras egendom i annan form än pengar i utbyte mot aktier i bolaget, s.k. apportemission. Denna mall avser fall när ett bolags stiftelseurkund medger att egendom tillskjuts genom apport i form av lös egendom, det vill säga lösa saker. Denna egendom ingår sedan i bolagets aktiekapital.

De krav som ställs när det gäller apportegendom är att egendomen ska vara till nytta för bolaget och att den kan värderas. Värderingen ska ske av bolagets revisor.

Specifikation

  • Apportavtal - Lös egendom 2024
  • 3641
  • 1,31
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider