Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att tydliggöra ansvarsfördelningen inom brandskyddsarbetet i ditt företag genom att upprätta en lista över olika ansvarsområden med tillhörande ansvarig person och kontaktuppgifter till denne.

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige ska göra regelbundna kontroller av brandskyddet och genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

En tydlig ansvarsfördelning av företagets brandskyddsarbete är viktigt för att arbetet ska fungera så effektivt som möjligt. Ta hjälp av DokuMeras mall så är mycket av jobbet redan gjort.

Specifikation

  • Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2024
  • 1545
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider