Anställningsavtal tillsvidareanställning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal för en tillsvidareanställning.

Om inget annat avtalats är det tillsvidareanställning som gäller. En tillsvidareanställning innebär att ett anställningsavtal träffats om en anställning som löper på obestämd tid.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen informera den anställde om anställningsvillkoren. Detta görs med fördel genom ett skriftligt anställningsavtal. Helst ska detta göras redan innan anställningen påbörjats - dock senast en månad efter. Ett anställningsavtal ska bland annat innehålla information om tillträdesdag, uppsägningstid, lön och andra förmåner etc.

Kom ihåg att det är viktigt att utforma ett individuellt anställningsavtal så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler. Detta gäller naturligtvis endast om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal.

Specifikation

  • Anställningsavtal tillsvidareanställning 2024
  • 370
  • 1,39
  • 4
  • docx
450 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider