Anställningsavtal säsongsarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal för en tidsbegränsad anställning avseende säsongsarbete.

En säsonganställning upphör, om inte annat avtalats, när säsongen är slut. Om en säsonganställd har varit anställd mer än 6 månader under de senaste två åren har denna företrädesrätt till ny säsongsanställning. Om en anställd inte kan få fortsatt anställning måste arbetsgivaren meddela detta minst en månad före säsongens slut.

Om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal är det mycket viktigt att utforma det individuella anställningsavtalet så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler.

Specifikation

  • Anställningsavtal säsongsarbete 2024
  • 3282
  • 1,32
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider