Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en sekretessförbindelse för en anställd, som bilaga till ett anställningsavtal.

En sekretessförbindelse (secrecy agreement) ska undertecknas av arbetstagaren i samband med att anställningsavtalet undertecknas. Syftet med en sekretessförbindelse är att förebygga och hindra att den anställde skadar företaget. Det kan i många fall vara klokt att låta den anställde underteckna ett sådant avtal även om risken vid första anblick förefaller vara liten.

Några av punkterna i denna mall till sekretessförbindelse rör exempelvis företagshemligheter, nyttjande av information, kontakter med massmedia, upphovsrätt och skadeståndsskyldighet.

Avtalet är skrivet på engelska men är upprättat i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2024
  • 4341
  • 1,30
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider