Ansökan till hyresnämnd om uthyrning i andra hand 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan till hyresnämnden gällande uthyrning i andra hand.

Det går i regel inte att hyra ut sin lägenhet i andra hand om inte hyresvärden ger sitt samtycke. Den som utan lov från hyresvärden upplåter sin hyreslägenhet riskerar att förlora rätten till den.

Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse kan hyresgästen ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Denna kan sedan godkänna andrahandsuthyrningen om det finns beaktansvärda skäl för det. Exempel på sådana skäl kan avse ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden eller andra liknande situationer. En förutsättning för att uthyrning ska medges är även att andrahandshyresgästen är en skötsam person som har tillräcklig betalningsförmåga.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan till hyresnämnd om uthyrning i andra hand. Mallen kan enkelt fyllas i för att sedan skickas till hyresnämnden.

Specifikation

  • Ansökan till hyresnämnd om uthyrning i andra hand 2024
  • 3321
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider