Ansökan om verkställighet (Allmänt) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om verkställighet.

Om du har en dom eller ett utslag är det möjligt att ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Det innebär att myndigheten är skyldig att försöka verkställa innehållet i domen eller utslaget. Syftet med detta förfarande är att du ska få täckning för din fordran mot svaranden.

Verkställigheten inleds med en tillgångsundersökning. Kronofogdemyndigheten letar då efter alla utmätningsbara tillgångar hos svaranden. Om sådana finns kommer dessa att användas för att täcka din fordran.

Denna mall från DokuMera gäller när verkställighet ska ske i svarandens lösa egendom. Om svaranden har en fastighet eller annan fast egendom kan den endast utmätas om du uttryckligen har begärt det. Om sådan utmätning önskas kan DokuMeras mall Ansökan om verkställighet (försäljning av fastighet) ID 4177 i stället användas.

Specifikation

  • Ansökan om verkställighet (Allmänt) 2024
  • 4176
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider