Ansökan om utfärdande av nytt pantbrev - Privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta en ansökan om utfärdande av nytt pantbrev.

Efter att ett pantbrev har dödats och beslutet härom har vunnit laga kraft har panthavaren möjlighet att ansöka om att inskrivningsmyndigheten ska utfärda ett nytt pantbrev. Detta pantbrev ska svara mot det dödade pantbrevet och ska antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Mallen låter dig snabbt och enkelt fylla i ansökan om nytt pantbrev. Ansökan ska skickas till inskrivningsmyndigheten.

Specifikation

  • Ansökan om utfärdande av nytt pantbrev - Privatperson 2024
  • 3319
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider