Ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening.

Vid förvärv av bostadsrätt behöver en ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen upprättas. Det är styrelsen i föreningen som behandlar ansökan. Det är endast i undantagsfall som medlemskap kan nekas. I regel ställs inga andra krav på sökanden än att denne ska vara skötsam samt inneha förmågan att betala avgiften till föreningen.

Mallen som DokuMera har upprättat kan enkelt fyllas i för att sedan skickas till föreningen.

Specifikation

  • Ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening 2024
  • 3318
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider