Ansökan om kallelse på okända borgenärer till dödsbo 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om kallelse på okända borgenärer till ett dödsbo.

En kallelse på okända borgenärer är en uppmaning till dessa borgenärer att skriftligen anmäla sina fordringar till Kronofogdemyndigheten. De borgenärer som inte anmäler sina fordringar riskerar att förlora rätten att kräva betalt. Kallelsen sker genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, där borgenärerna uppmanas att skriftligen anmäla sina fordringar till Kronofogdemyndigheten. När sista anmälningsdagen har passerat kommer myndigheten att underrätta dig som sökande om vilka borgenärer som har anmält sina fordringar.

DokuMera hjälper dig att upprätta denna ansökan som enkelt kan fyllas i och skickas till Kronofogdemyndigheten.

Specifikation

  • Ansökan om kallelse på okända borgenärer till dödsbo 2024
  • 3294
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider