Ansökan om gemensam vårdnad (Tingsrätt) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan till tingsrätten om gemensam vårdnad.

En vårdnadshavare ansvarar bland annat för att barnet får den tillsyn som behövs och för att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. En vårdnadshavare är vanligen också förmyndare för barnet, och har alltså rätt att företräda barnet i ekonomiska frågor samt förvalta dess tillgångar.

Om modern är ogift vid barnets födsel får hon ensam vårdnad. Gemensam vårdnad kan under vissa förutsättningar ske genom anmälan till socialnämnden eller Skatteverket. I andra fall där en förälder har enskild vårdnad kan tingsrätten, om båda föräldrarna ansöker om det, tilldela dem gemensam vårdnad.

Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta en ansökan till tingsrätten om gemensam vårdnad.

Specifikation

  • Ansökan om gemensam vårdnad (Tingsrätt) 2024
  • 3338
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider